Klinisch zinvol: een vergelijkende studie naar hoe artsen leren in het digitale tijdperk

The Skillslab, Maastricht University. Photo: Anna Harris

Digitale technologieën brengen grote veranderingen in medische praktijken op manieren die we nog niet begrijpen. Dit onderzoeksproject wil de invloed van het digitale in de geneeskunde bekijken door de rol te bestuderen die onderwijstechnologieën hebben op hoe artsen de vaardigheden van hun professie leren. Het richt zich op de eeuwenoude vaardigheid van het lichamelijk onderzoek; een gewaarworden van het lichaam, door het lichaam.

Steeds vaker leren medisch studenten deze vaardigheden ver van het bed, met behulp van video’s, simulatiemodellen en in laboratoria. Ons onderzoeksteam wil uitvragen welke invloed scholing die gebruik maakt van deze technologieën heeft op hoe artsen leren het lichaam gewaar te worden. De studie legt zich, door middel van de rijke casus van artsen-in-opleiding, toe op een centrale uitdaging in de sociale wetenschappen, namelijk hoe technologieën, en de digitale in het bijzonder, betrokken zijn bij het lichamelijke, zintuiglijke kennen van de wereld.

Ons onderzoek heeft een vergelijkende antropologische benadering afgestemd op de geschiedenis, waarmee de sociaalwetenschappelijke bestudering van de geneeskunde en van onderzoek van het medisch onderwijs zich in drie nieuwe richtingen ontwikkelt. In de eerste plaats zal een team van drie etnografen, Anna Harris, Andrea Wojcik, en Rachel Allison aanwezig zijn bij zowel spectaculaire als ook heel gewone technologieën in het medisch onderwijs, waarbij ze zich realiseren dat er volop oude en nieuwe technologieën te vinden zijn in alledaagse leersituaties. In de tweede plaats biedt het project de eerste vergelijkende sociaalwetenschappelijke studie naar medisch onderwijs met veldwerk in drie materieel en cultureel verschillende settings in West- en Oost-Europa, en West-Afrika. Ten slotte brengt de studie historisch en etnografisch onderzoek naar technologieën dichter bij elkaar, met een historicus die op elke locatie mondelinge overleveringen en archieven onderzoekt.

Bevindingen zullen invloed hebben op sociaalwetenschappelijk en onderwijsonderzoek omdat we beter zullen begrijpen hoe digitale en andere technologieën deel uitmaken van het vaardigheidsonderwijs. De studie zal oorspronkelijke digitaal-zintuiglijke methoden ontwikkelen en –moedig – een nieuwe theorie over hoe technologie ervaren wordt. Deze wetenschappelijke bijdragen zullen zinvol zijn voor de praktijk omdat ze de training van artsen in het digitale tijdperk verbeteren.

Het project is beoordeeld en volledig goedgekeurd door het Ethical Review Committee Inner City Faculties (ERCIC).

Stuur voor meer informatie over het project een e-mail naar Anna Harris: a.harris@maastrichtuniversity.nl

The team